Yachtskipper af 3. grad (Y3)


I medfør af lov om skibes besætning skal der i ethvert dansk fritidsfartøj med en skroglængde på 15meter og derover, men under 24 meter, være en eller flere navigatører med sønæringsbevis. For at opnå sønæringsbevis skal man opfylde visse krav til en teoretisk og praktisk uddannelse, ligesom syn og hørelse skal opfylde visse mindstekrav.

 

Med et Y3 sønæringsbevis må du sejle som skipper i:

- Fart i Østersøen

- Nordsøen øst for 7°ø

- Langs Grønlands kyster indenfor 30 sømil fra kysten


KURSUSBESKRIVELSE


FORUDSÆTNINGER

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere eller tilsvarende teoretisk baggrund.

 

FORMÅL

Du vil gennem kurset tilegne dig de nødvendige teoretiske forudsætninger for at kunne virke som fører af fritidsfartøjer på 15m og op til 24m i nordeuropæiske farvande.

 

INDHOLD

Kurset dækker de obligatoriske emner:


Vagthold

- Søvejsreglerne og Vagtholdsbekendtgørelsen

- Meteorologi og oceanografi


Navigation

- Farvandsafmærkning, søkort og sejladsinfo

- Stedlinier og stedbestemmelse, bestiksejlads udfra strøm, vind, misvisning og deviation

- Teknisk navigation inkl. radar, tidevand


Meteorologi og oceanografi

- Basisbegreber, isobarer, luftmasser, den tempererede cyklon

- Nedbør, skyer, tåge og vind, bølger og bølgekort


Sømansskab

- Skibsbygning og benævnelser

- Stabilitet, sejlbådens fremdrift og balance

- Tovværk, wirer og kæder, ror, skrue, ankre, slæbning og MOB

- GMDSS og brand


Søret

- Registrering af skibe, tonnage, CE-mærkning, bemandingsregler, havmiljø, promillesejlads


Søsikkerhed

- Brand, drukne, kulde, redningsmidler


Projektopgave

- Der skal udarbejdes  en skriftlig sejladsplanlægning fra A-B før prøve, som danner grundlag for den mundtlige del.

 

 

PRØVE

Kurset afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve og udstedelse af bevis, hvis begge prøver bestås. Før prøven

skal du have følgende kvalifikationer på plads. Kurserne er ikke inkluderet i Y3 kurset.

 

- Søsikkerhedskursus - brandslukning, redningsmidler, oppustelig redningsflåde

- Udvidet førstehjælpskursus svarende til Røde Kors 12 timer

 
Sønæringsbeviset

Når du har bestået Y3 eksamen udstedes et eksamensbevis.

Dette bevis giver dig IKKE ret til at sejle som Y3!

Du skal nemlig have et Y3 sønæringsbevis. Her får du proceduren:


Step 1.

Få en gyldig syns- og høreprøve fra en aut. søfartslæge efter bestået eksamen


Step 2.

Ansøg Søfartsstyrelsen (digitalt med MitID) om sønæringsbevis.

Du skal her oploade ID og dokumentation for bestået syns-og høreprøve. Din Y3 eksamen vil allerede være registreret.

Du skal betale for sønæringsbeviset ved ansøgningen.