Yachtskipper af 1. grad (Y1)


I medfør af lov om skibes besætning skal der i ethvert dansk fritidsfartøj med en skroglængde på 15meter og derover, men under 24 meter, være en eller flere navigatører med sønæringsbevis. For at opnå sønæringsbevis skal man opfylde visse krav til en teoretisk og praktisk uddannelse, ligesom syn og hørelse skal opfylde visse mindstekrav.

 

Med et Y1 sønæringsbevis må du sejle som skipper på ALLE HAVE.


KURSUSBESKRIVELSE

Y1 er den højeste af fritidssejleruddannelserne og en naturlig overbygning til Yachtskipper af 3. grad. Dette modulopbyggede kursus dækker det fulde pensum til Y1 prøven. Men det er bestemt ligeså velegnet for dig, der ikke skal sejle store både over 50 fod, men blot ønsker at få en struktureret gennemgang af de hovedemner, der indgår i en sikker oceansejlads.

Der er ikke noget formelt undervisningskrav til Yactskipperuddannelserne, men stoffets omfang kalder naturligt på en tilrettelagt undervisning, enten på hold eller via et e-learning kursus


FORUDSÆTNINGER

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere eller tilsvarende teoretisk baggrund.

 

FORMÅL

Du vil gennem kurset tilegne dig de nødvendige teoretiske forudsætninger for at kunne virke som fører af fritidsfartøjer på 15m og op til 24m på alle have.

 

INDHOLD

Kurset dækker de obligatoriske emner:


Navigation

- Stedlinier, kompas og storcirkelsejlads, tidevand, sejladsplanlægning og skibsdagbog

- Storcirkel- og stedlinjekort, teknisk navigation inkl. radar

- Bemærk: Astronomisk navigation er udgået af pensum, men det er stadig et spændende emne)


Meteorologi og oceanografi

- Basisbegreber, isobarer, luftmasser, nedbør, skyer, tåge og vind

- Vejrkort og den tropiske cyklon

- Oceanografi og Weather Routing


Sømansskab

- Stabilitet, taljer, kommunikation GMDSS

- Sejlbådens fremdrift og balance

- Hårdtvejrssejlads


Sundhedslære

- Radio Medical, brand, drukne- og kuldeulykker, medicinkiste og medicinpas, førstehjælpsguide, mad ombord


Projektopgave

- Der skal udarbejdes  en skriftlig sejladsplanlægning fra A-B før prøve, som danner grundlag for eksamen.

 

 

PRØVE

Kurset afsluttes med en mundtlig eksamination med udgangspunkt i det indsendte sejladsprojekt.

Såfremt eksamen bestås, udstedes et eksamensbevis.

Du skal overfor censor kunne dokumenter at have følgende kvalifikationer på plads:

 

- Y3 eksamensbevis eller sønæringsbebevis

- Have gennemgået et udvidet førstehjælpskursus indenfor de sidste 2 år før prøve

- Have gennemgået et teknisk navigationskursus inkl. radar og AIS


Bemærk, at ovenstående IKKE er  inkluderet i Y3 kurset
Sønæringsbeviset

Når du har bestået din Yachtskipper eksamen udstedes et eksamensbevis.

Dette bevis giver dig IKKE ret til at sejle som Yachtskipper på fritidsfartøjer på 15m eller derover!

Du skal nemlig have et Yachtskipper sønæringsbevis. Her får du proceduren:


Step 1.

Få en gyldig syns- og høreprøve fra en aut. søfartslæge efter bestået eksamen


Step 2.

Ansøg Søfartsstyrelsen (digitalt med MitID) om sønæringsbevis.

Du skal her oploade ID og dokumentation for bestået syns-og høreprøve. Din Yachtskipper eksamen vil allerede være registreret.

Du skal betale for sønæringsbeviset ved ansøgningen.

VIGTIGT: For at få Y1 sønæringsbevis skal du kunne dokumentere 6 mdr. sejltid som Y3 på fritidsbåde mellem 15 og 24m.

              Der er nu åbnet for at du istedet for de 6 mdr. sejltid som Y3 kan få en realkompetance vurdering, såfremt du har ejet

              og sejlet fritidsbåd over 10m i mindst 12 mdr.